Các công trình tiêu biểu

Các công trình tiêu biểu đã sử dụng nẹp trang trí PTM năm 2012-2013

13/05/2019 - 320 lượt xem

Các công trình tiêu biểu mà nẹp trang trí PTM đã cung cấp và lắp đặt trong Năm 2013. Sản phẩm nẹp nhôm, nẹp trang trí PTM được các chủ đầu tư, các nhà thầu xây có uy tin tin dùng

Chi tiết